brilyant

brilyant
<fr.>
1. Cilalanmış (taraş edilmiş) almaz, çox baha qiymətli parlaq daş. Brilyant düzülmüş badamşəkilli cıqqasını yaşıl lentin üstündən taxdı. M. S. O..
2. Brilyantdan qayrılmış, üzərində brilyant qaşlar olan. Brilyant üzük. Brilyant bilərzik. – <Oğlan:> Yəni burada, siz buyuran ən əla yekəqaş brilyant üzük . . vardır! S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Blue Snowman — Superherobox| caption= comic color=background:#8080ff publisher=DC Comics debut= Sensation Comics #59 creators=William Moulton Marston character name=Blue Snowman alliance color=background:#c0c0ff real name=Byrna Brilyant status=Unknown alliances …   Wikipedia

  • karatlıq — sif. Saylara qoşularaq karatın miqdarını göstərir (bax karat). İki karatlıq brilyant. – Bu təntənəyə İran şahzadəsi . . 12 karatlıq bir brilyant üzüyü də . . satıb xərc etmişdi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • List of ethnic, regional, and folk dances sorted by origin — This is a list of ethnic, folk, traditional, regional, or otherwise traditionally assiciated with a particular ethnicity, dances , grouped by ethnicity, country or region. These dances should also be listed on the general, noncategorized index… …   Wikipedia

  • List of Russian sail frigates — This is a list of Russian sail frigates of the period 1694–1852: The format is: Name, number of guns (rank/real amount), launch year (A = built in Arkhangelsk), fate (service = combat service, BU = broken up)ail frigates of warEarly Russian… …   Wikipedia

  • Villainy Inc. — Superteambox imagesize= caption=Top: Jinx, Giganta, Trinity. Bottom: Cyborgirl, Doctor Poison, Queen Clea publisher=DC Comics debut= Wonder Woman #28 (vol. 1) creators=William Moulton Marston base= members=Queen Clea Cyborgirl Doctor Poison… …   Wikipedia

  • List of Wonder Woman enemies — Termite Queen links here. For information on queens of the termite species, see Termite Queen. This is a list of fictional characters from DC Comics who are or have been enemies of Wonder Woman. Contents 1 Central rogues gallery 2 Foes of lesser… …   Wikipedia

  • Список азербайджанских имён — Азербайджанское имя имеет тюркские и иранские (персидские) корни. Большое влияние на азербайджанские имена оказала арабская и персидская культуры, а также албанская культура и ислам …   Википедия

  • almaz — is. 1. Son dərəcə bərk, rəngsiz, şəffaf qiymətli daş (xüsusi şəkildə taraşlanmış almaz brilyant adlanır). Almaz kimi şəffaf. – <Hacı Murad:> Pəh, pəh, pəh, . . almazların şəfəqi gözlərimi qamaşdırır. S. S. A.. . . İncə almazlarla süslənmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • badamşəkilli — bax badamı. <Zibeydə> brilyant düzülmüş badamşəkilli cıqqasını . . taxdı. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cıqqa — is. <fars.> 1. Başın ön və yan tərəfinə tökülən tellər. Siyah zülfü dal gərdəndə bir qulac! Sona cıqqasıtək ucları qıyğac. Q. Z.. Gülab qoxusu şairi nəşələndirdi. Xoş bir təbəssümlə şagirdini süzdü: cıqqa telləri ağ cunadan çıxıb gərdəninə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”